Kjøp fiskekort via inatur.no og fishspot.no

Hovedkort, 3 -døgn. Alle områder Pris fra 350 kr

Hovedkort, 1 uke. Alle områder Pris fra 450 kr

Hovedkort, sesong. Alle områder Pris fra 1000 kr

1 døgn, MISTRA Pris fra 100 kr

1 uke, MISTRA Pris fra 350

Sesongkort, MISTRA Pris fra 650 kr

Fiskekort kan kjøpes manuelt på disse utsalgsstedene:

– Rendalen Sport & Service
– May og Fred´s Fiske & Fritid
– Storsjøsenteret
– Rendalen Servicesenter AS (YX Otnes)

Veiene på Misterkjølen Skogsvei er nå åpen for personbiler. Tyngre kjøretøy vil ikke bli tillat før den 7. juni.