Kjøp fiskekort via inatur.no og fishspot.no

Hovedkort, 3 -døgn. Alle områder Pris 350 kr

Hovedkort, 1 uke. Alle områder Pris 500 kr

1 døgn, MISTRA Pris 100 kr

1 uke, MISTRA Pris 350

Fiskekort kan kjøpes hos lokale utsalgssteder:

– May og Fred´s Fiske & Fritid
– Storsjøsenteret
– Rendalen Servicesenter AS (YX Otnes)

 

Fiskeregler

Det er fiskeren sitt ansvar å sette seg inn i, og følge, fiskereglene for de ulike områdene.

Barn under 16 år fisker gratis og er ikke bundet av vedtatte minstemål.

Fisketider: Alt fiske et forbudt i perioden f.o.m. 1.januar t.o.m. 20.mai. Ørret er fredet i perioden f.o.m. 1.september t.o.m. 31.desember. Fra samløpet med Renaelva og opp til Nydammen er ørretfiske åpent f.o.m 21.mai til 19. august. F.o.m 20.august og t.o.m. 31.august er det kun åpent for fiske ovenfor Nydammen.

Minstemål og maksimalmål for ørret: Minstemål er 30 cm. Maksimalmål er 40 cm.

Kvotebegrensninger: Ørret over 40 cm er begrenset til maksimalt èn fisk pr. fisker. pr. døgn.

F.o.m. 1.august skal all ørret over maksimalmål settes ut igjen.

NB: I Skjermingsperiode for storørret: f.o.m. 21.mai – t.o.m. 10.juni gjelder kvotebegrensning på ørret med maksimalt to fisk pr. fisker pr. døgn mellom gjeldende minstemål og maksimalmål.

Generelt: All fisk under minstemål skal settes tilbake. Det anmodes generelt til å begrense uttaket av store fisker i alle områder da dette er individer som er viktige for både rekrutering og artssammensetning. Dette gjelder spesielt stor ørret og store gjedder.

Redskap: Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker og nærmere enn 100 meter fra inn- og utløpsos i vann. Forbudt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

Nytt fiskeoppsyn: Håkon Søderholm