Foto: Morten Borgenvink Stensaker
Foto: Morten Borgenvink Stensaker

Forskningssjef Jon Museth, NINA på Lillehammer, forsker på utviklingen av ørretbestanden i Storsjøen.

Fiskeplasser langs Mistra
Fiskeplasser langs Mistra laget av Paul og Håkon Sundet. Klikk for stort kart.

– Vi kan fastslå at det er en markant bedre vekst hos ørreten i dag sett i forhold til tidligere. Dagens bilde skyldes at krøkle har kommet i innsjøen. Denne ble påvist i 2006. I innsjøer hvor denne loddefisken trives blir den en svært betydningsfull byttefisk for rovfisken. Den opptrer i store mengder, er lettfanget og er passe stor  som byttefisk. Etter at ørreten har stått 3-5 år på elv og kommer ut i Storsjøen, ca 20 cm lang, ser vi nå et markant vekstskifte. Dette skyldes nok at den nå i større grad enn tidligere går raskere over på fiskediett. På slik diett kan ørreten vokse 10-15 cm i året og bli 50 cm når den er 6-7 år gammel. Det har også tidligere vært stor og grov  ørret i Storsjøen, men dette har vært et resultat av utholdende vekst over mange år. Tidligere så vi knapt ørret over kiloen som var yngre enn 10 år. Ørreten i Storsjøen ligner nå en klassisk storørretbestand med et markant vekst-skifte når de vandrer fra oppvekstelva og ut i innsjøen. Bildet minner om den vi har for ørreten i Mjøsa, selv om den ikke vok-ser like raskt, forteller Museth. Forskningssjefen minner om at den nye fiskearten og kan gi negative konsekvenser, som økt innslag av parasitter som gjeddemark i sik. Den allerede pressede røya vil oppleve enda hardere konkurranse i matfatet.

– Den vesentligste del av produksjonen i den meget næringsfattige og dype Storsjøen foregår i de frie vannmassene. Det er etablert en 3-årsplan for stortstilt tynningsfiske av sik. Dette for å reetablere bærekraftige fiskestammer og minimere sikstammen, som i dag regnes for å være alt for stor. Det er vi, rettighetshavere og grunneiere som står bak arbeidet, mens NINA på Lillehammer er samarbeids-partner. Målet er å ta ut 120 tonn med sik i løpet av en treårsperiode, sier Arve Magnar Bakken i Storsjøen Fiskeforening