Velkommen til storørretens rike

Mistra er en variert elv som både kan by på stille partier (øvre deler) men også områder der elva renner i dype gjel i bratte daler.  Det finnes likevel jevnt med høler og kjente fiskeplasser. 

Fiskesesongen i Mistra starter 1. mai.

Veiene ved Mistra åpner 24. mai kl 07:00. Det må ikke kjøres med tyngre kjøretøy enn personbil. Vi gjør oppmerksom på at veien inn til Jota fremdeles er litt fuktig.